Artikkel 122. Infeksjon med HIV

Symptomer

1. Bevisst plassering av en annen person i fare for å bli smittet med hiv -

straffes med begrensning av frihet i inntil tre år, eller med tvangsarbeid i opptil ett år, eller arrestere i opptil seks måneder, eller fengsel i opptil ett år.

2. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon av en person som visste at han hadde sykdommen -

straffes med fengsel for begrepet opptil fem år.

3. Lovgivningen fastsatt i del to av denne artikkelen, begått mot to eller flere personer eller mot en mindreårig,

straffes med fengsel for begrepet opptil åtte år med fratatt rett til å holde bestemte stillinger eller å delta i bestemte aktiviteter i opptil ti år eller uten det.

4. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon på grunn av feilaktig ytelse av en persons yrkesoppgaver -

straffes med tvangsarbeid i opptil fem år med berøvelse av retten til å okkupere bestemte stillinger eller engasjere seg i visse aktiviteter i opptil tre år eller med frihetsberøvelse i opptil fem år med fratatt rett til å holde visse stillinger eller delta i bestemte aktiviteter i opptil tre år.

Merk. Personen som begikk de handlinger som er fastsatt i første eller andre del av denne artikkelen, er unntatt fra strafferettslig ansvar dersom en annen person som er i fare for å være smittet eller smittet med hiv, har blitt advart om den første persons sykdom og frivillig ble enige om å iverksette tiltak som skapt fare for infeksjon.

Kommentar på Art. Straffelovens § 122

1. Den særegne kriminelle ansvaret under den kommenterte artikkelen er det faktum at begge forutse elementene i en forbrytelse er fullført. I samsvar med del 1 i artikkelen anses handlinger som anses som bevisst å skape risiko for å erverve HIV-infeksjon for en annen person, i henhold til del 2-4, at handlinger som resulterte i at en annen person er smittet med HIV-infeksjon, anses som kriminell.

2. Gjenstanden for en forbrytelse i del 1 av artikkelen som blir kommentert, er en person som er i stand til å sette offeret i en farlig tilstand, som følge av hvilken den sistnevnte kan være smittet med hiv. En slik person kan for eksempel være en narkotikahandler som sprer et stoff som er smittet med hiv.

Emnet for forbrytelsene fastsatt av del 2 og 3 i artikkelen er bare virusbæreren.

I henhold til paragraf 4 i artikkelen er et emne en person som har en offisiell plikt for riktig lagring av biologisk materiale infisert med et immunbristvirus, samt en person som ikke overholder forpliktelsene for riktig bruk av medisinsk utstyr som er i stand til å overføre HIV-infeksjon. Tjenestemenn til medisinske institusjoner som ikke sikret overholdelse av de etablerte regler, dersom dette resulterte i HIV-infeksjon, er straffbart ansvarlig for forsømmelser (del 2 i straffelovens artikkel 293).

3. Del 1 i kommentert artikkel gir ansvar for bare å sette en annen person i fare for å bli smittet med hiv. De vanligste metodene for å overføre immunsviktvirus er samleie, blodtransfusjon, bruk av en ikke-steril sprøyte, kontakter av skadede kroppsoverflater. Samtidig overføres ikke HIV-infeksjon gjennom luften, gjennom husholdninger og gjennom ikke-sexkontakter, i forbindelse med hvilke slike former for kommunikasjon av gjerningsmannen selv ikke utgjør den objektive siden av forbrytelsen.

4. Den subjektive siden av forbrytelsene fastsatt i del 1-3 av artikkelen som kommenteres, er preget av både direkte og indirekte hensikt. Samtidig bør den beryktede bevisstheten om gjerningsmannen om nærværet av denne sykdommen i ham etableres.

For del 4 av artikkelen er den subjektive siden preget av hensynsløs skyld.

5. I del 3 i kommentert artikkel er det to kvalifiserende tegn på at en annen person er smittet med HIV av en person som visste at han hadde sykdommen, nemlig en forbrytelse: a) mot to eller flere personer eller b) mot en mindreårig. Det må legges vekt på at disse tegnene ikke vedrører å sette en annen person i fare for å bli smittet med hiv.

6. I notatene. til artikkelen blir kommentert, er betingelsene fastsatt under hvilke personen som begikk de handlinger som er gitt i del 1 eller 2 i artikkelen som blir kommentert, frigjøres fra straffbart ansvar.

Artikkel 122 i straffeloven. HIV-infeksjon

Den nåværende revisjonen av art. Straffelovens § 122 med kommentarer og tillegg for 2018

1. Bevisst plassering av en annen person i fare for å bli smittet med hiv -
straffes med begrensning av frihet i inntil tre år, eller med tvangsarbeid i opptil ett år, eller arrestere i opptil seks måneder, eller fengsel i opptil ett år.

2. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon av en person som visste at han hadde sykdommen -
straffes med fengsel for begrepet opptil fem år.

3. Lovgivningen fastsatt i del to av denne artikkelen, begått mot to eller flere personer eller mot en mindreårig,
straffes med fengsel for begrepet opptil åtte år med fratatt rett til å holde bestemte stillinger eller å delta i bestemte aktiviteter i opptil ti år eller uten det.

4. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon på grunn av feilaktig ytelse av en persons yrkesoppgaver -
straffes med tvangsarbeid i opptil fem år med berøvelse av retten til å okkupere bestemte stillinger eller engasjere seg i visse aktiviteter i opptil tre år eller med frihetsberøvelse i opptil fem år med fratatt rett til å holde visse stillinger eller delta i bestemte aktiviteter i opptil tre år.

Merk. Personen som begikk de handlinger som er fastsatt i første eller andre del av denne artikkelen, er unntatt fra strafferettslig ansvar dersom en annen person som er i fare for å være smittet eller smittet med hiv, har blitt advart om den første persons sykdom og frivillig ble enige om å iverksette tiltak som skapt fare for infeksjon.

Kommentar til artikkel 122 i straffeloven i Russland

1. Kriminalitetens sammensetning:
1) objekt: PR som sikrer menneskers helse
2) Målsiden: Den er karakterisert bare av handlingen, fordi metodene som viruset overføres, eliminerer passivitet (medisin har fastslått at HIV-viruset kan overføres som følge av seksuell kontakt, ved bruk av ikke-sterile sprøyter til injeksjon, ved injisering av donert blod eller preparater inneholder viruset, med morsmelk).

I henhold til del 4 i art. 122 i straffeloven i Russland, er objektivsiden den utilstrekkelige ytelsen til profesjonelle plikter av en person (sterilisering av sprøyter av dårlig kvalitet, testing av dårlig kvalitet av donert blod osv.), Noe som resulterte i at en annen person var infisert med HIV-infeksjon. I dette tilfellet er det avgjørende å etablere et årsakssammenheng mellom feilaktig ytelse av faglige plikter og konsekvensene. I dette tilfellet er det avgjørende å etablere en årsakssammenheng mellom utilstrekkelig ytelse av faglige plikter og konsekvensene;
3) emne: en person som har fylt 16 år på tidspunktet for kriminaliteten, infisert med HIV-infeksjonsviruset; under del 4 i art. 122 i straffeloven i Russland, er et spesielt emne en person som utfører sine yrkesoppgaver (primært medisinsk personell);
4) Den subjektive siden: direkte eller indirekte hensikt, samt resultatet av kriminell levit. Faget er klar over at han ved sin handling setter en annen person i fare for å bli smittet med hiv, og han vil heller ha det eller er likegyldig. Det adskiller seg fra forsettlig drap, fordi gjerningsmannen ikke har et mål om manglende liv.

Subjektiv side: i henhold til del 4 av art. Straffelovens § 122 er preget av uaktsomhet.

Kvalifiserende tegn på en forbrytelse er den samme handlingen begått mot to eller flere personer eller mot en mindreårig (del 2 i artikkel 122 i straffeloven i Russland).

2. Gjeldende lov. Administrativ kodeks for Russland (artikkel 6.1).

3. Rettslig praksis. Citizen P. ble funnet skyldig i å ha blitt smittet med hiv i perioden fra 6. mars 2007 til 19. mars 2010, og bodde hos Mr. V., da han visste at han hadde sykdommen, og ble dømt i del 2 i artikkelen. 122 i straffeloven i Russland til 1 (ett) år med seks (seks) måneders fengsel, med en setning som ble servert i en generell regjeringskorrektjonskoloni (for mer informasjon, cassation-definisjonen av Storbritannia i straffesaker fra Moskva-domstolen 17. januar 2012 i tilfelle N 22-99 / 12).

Konsultasjoner og kommentarer til advokater etter artikkel 122 i straffeloven i Russland

Hvis du fortsatt har spørsmål om artikkel 122 i straffeloven i Russland, og du vil være sikker på at informasjonen som er gitt er relevant, kan du konsultere advokater på nettstedet vårt.

Du kan stille et spørsmål på telefon eller på nettsiden. Primære konsultasjoner holdes gratis fra kl. 09.00 til 21.00 hver dag i Moskva. Spørsmål mottatt fra 21.00 til 9.00 behandles neste dag.

Artikkel 122. Infeksjon med HIV

1. Bevisst plassering av en annen person i fare for å bli smittet med hiv -
straffes med begrensning av frihet i inntil tre år, eller med tvangsarbeid i opptil ett år, eller arrestere i opptil seks måneder, eller fengsel i opptil ett år.

2. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon av en person som visste at han hadde sykdommen -
straffes med fengsel for begrepet opptil fem år.

3. Lovgivningen fastsatt i del to av denne artikkelen, begått mot to eller flere personer eller mot en mindreårig,
straffes med fengsel for begrepet opptil åtte år med fratatt rett til å holde bestemte stillinger eller å delta i bestemte aktiviteter i opptil ti år eller uten det.

4. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon på grunn av feilaktig ytelse av en persons yrkesoppgaver -
straffes med tvangsarbeid i opptil fem år med berøvelse av retten til å okkupere bestemte stillinger eller engasjere seg i visse aktiviteter i opptil tre år eller med frihetsberøvelse i opptil fem år med fratatt rett til å holde visse stillinger eller delta i bestemte aktiviteter i opptil tre år.

Merk. Personen som begikk de handlinger som er fastsatt i første eller andre del av denne artikkelen, er unntatt fra strafferettslig ansvar dersom en annen person som er i fare for å være smittet eller smittet med hiv, har blitt advart om den første persons sykdom og frivillig ble enige om å iverksette tiltak som skapt fare for infeksjon.

Kommentar til artikkel 122 i straffeloven i Russland

Den kommenterte artikkelen etablerer ansvar for to forskjellige deler av en forbrytelse: a) forlater HIV-infeksjon i fare (del 1) og b) infeksjon med HIV (del 2 til 4).

Formålet med disse forbrytelsene er PR, som dannes i forbindelse med menneskets realisering av den naturlige rett til liv og helse og sikrer sikkerheten til disse sosiale fordelene. Denne forståelsen av objektet på grunn av spesifikasjonene av HIV-infeksjon. I henhold til føderal lov nr. 38-FZ 30. mars 1995 om forebygging av spredning av menneskelig immunsviktvirusssykdom i Russland, er HIV-infeksjon definert som en kronisk sykdom forårsaket av Human Immunodeficiency Virus (art. 1). Det er en sakte fremgangende smittsom sykdom som oppstår som et resultat av infeksjon av et humant immunbristvirus som smitter immunforsvaret, noe som resulterer i at kroppen blir svært mottakelig for opportunistiske infeksjoner og svulster, noe som til slutt fører til pasientens død.

--------------------------------
I henhold til inngangen til forbundsloven av 30. mars 1995 N 38-ФЗ "På forebygging av spredning i den russiske føderasjonen av sykdom forårsaket av det humane immunsviktviruset", er HIV-infeksjon en sykdom som blir utbredt over hele verden og forårsaker alvorlige sosioøkonomiske og Demografiske konsekvenser for Russland, utgjør en trussel mot personlig, offentlig, statlig sikkerhet, samt en trussel mot menneskers eksistens, krever beskyttelse av rettigheter og lovlige nteresov befolkningen.
NW RF. 1995. N 14. Art. 1212.

Når det er utsatt for HIV-infeksjon, er det fare for å skade forhold som sikrer livs- eller helsemessig sikkerhet. Når smittet med HIV, forårsaker dette forholdet reell skade.

Den objektive siden av å sette en annen person i fare for å bli smittet med hiv er uttrykt ved en handling i form av handling eller manglende handling, som i disse spesielle forholdene kan føre til infeksjon av en annen person, og hvis denne smitte ikke oppstår, skyldes det bare tilfeldige forhold eller tiltak tatt av offeret eller tredje av enkeltpersoner. Muligheten for å begå en forbrytelse gjennom passivitet forklares av det faktum at en rekke personer er underlagt normative rettsakter for ikke å skape trussel om HIV-infeksjon. Spesielt er enhver person som bærer hiv, i samsvar med art. 13 i forbundsloven av 30. mars 1995 N 38-FZ "Forebygging av spredning i den russiske føderasjonen av sykdommen forårsaket av det humane immunsviktvirus" er obligatorisk informert medisinsk institusjon om behovet for å observere forholdsregler for å forhindre spredning av sykdommen og strafferettsansvar for i fare og for å infisere en annen person med HIV-infeksjon. I samsvar med reglene for obligatorisk medisinsk undersøkelse for deteksjon av humant immunsviktvirus (HIV), godkjent ved regjeringsdekret nr. 1017 av 13. oktober 1995, er ansatte i visse yrker, næringer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner, som er godkjent av Russlands regjering i tilfelle at de har HIV-infeksjon, i samsvar med lovgivningen i Russland, må de overføres til en annen jobb, som utelukker betingelsene for spredning av HIV-infeksjon. Ifølge art. 68 Den russiske føderasjonsloven om beskyttelse av borgernes helse av 22. juli 1993 N 5487-1 Medisinsk og farmasøytisk arbeidstaker som begikk brudd på borgernes rettigheter på helseområdet på grunn av urettferdig utøvelse av deres faglige plikter, er ansvarlig for helsefare i henhold til gjeldende lovgivning. Manglende overholdelse av forskriftsmessige forpliktelser til å følge forsiktighetsregler for å forhindre spredning av HIV-infeksjon kan begås både ved handling og ved manglende handling.

--------------------------------
NW RF. 1995. N 43. Art. 4070.
Vedomosti SNM RF og RF Forsvar. 1993. N 33. Art. 1318.

Metoder for å sette i fare kan variere og avhenge av mekanismen for HIV-overføring. Vitenskapen har etablert at overførbar (gjennom blodsugere), husholdninger (gjennom luft, drikkevann, matvarer, etc.) overføring av viruset er nesten umulig. Kontaktmekanismen for overføring av patogenet, som kan være seksuelt (hyppigst) og kontaktblod (gjennom infisert blod, for eksempel under transfusjon av blod og noen av legemidlene, med gjentatt bruk av infiserte medisinske instrumenter, inkludert sprøyter og nåler, etc.). En annen kjent medisinsk praksis er patogenes vertikale overføringsmekanisme; for eksempel er det mulig for en sunn baby å bli smittet gjennom brystmelk hos en dårlig mor. Hver av dem innebærer sine egne måter å sette i fare for infeksjon, som ikke påvirker overtredelsens kvalifikasjoner (dette kan være særlig samleie, andre handlinger av seksuell art, injeksjoner, etc.).

Det ser ut til at, til tross for muligheten for en transplacental (gjennom kroppen av en gravid kvinne) overføring av hiv, kan den ikke bringes til kriminell ansvar under kunst. 122 av straffeloven til en smittet kvinne som har blitt gravid eller har barn, siden gjeldende lovgivning ikke gir HIV-infeksjon som indikasjon på operasjonen av en kunstig avsluttet graviditet av medisinske eller sosiale grunner.

Kriminalitetens sammensetning er formell; Det regnes som komplett fra det øyeblikket offeret er plassert i fare for å bli smittet med hiv.

Den subjektive siden av å bevisst sette en annen person i fare for å bli smittet med hiv, er preget av skyld i form av hensikt. Når du utfører en gjerning, er emnet oppmerksom på den offentlige faren for å sette en annen person i fare for å bli smittet av hiv. Den bevisstgjørende karakteren av skyld understreker lovgiveren, og peker på at det er kjent om å sette i fare for infeksjon. Å vite betyr at personen med vilje bryter med forsiktighetsreglene, med sikkerhet å vite om muligheten for infeksjon av offeret. I en situasjon der emnet overholder alle forholdsregler, er ansvaret i del 1 av art. Straffelovens § 122 er utelukket.

Kommentar til Russlands straffelov (redigert av YI Skuratov, VM Lebedev) er inkludert i informasjonsbanken i henhold til publikasjonen - INFRA-M-NORMA, 2000 (tredje utgave, endret og supplert).

Synspunktet ble uttrykt i vitenskapen at den subjektive siden av bevisst risiko for å inngå HIV-infeksjon er preget av indirekte hensikt eller kriminell frivolitet. Se: Kommentar til straffeloven i Russland / Pod obsch. Ed. YI Skuratova, V.M. Lebedev. M., 1996. S. 277 (forfatter - professor EF Begailo).

Emnet for forbrytelsen i del 1 av art. 122 i straffeloven i Russland, er en sunn fysisk person som har fylt 16 år. De kan enten være en person som er smittet med hiv eller en sunn person, for eksempel en ansatt i medisinske institusjoner. Emnet for forbrytelsen er vanlig.

--------------------------------
I vitenskapen er meningen uttrykt at gjenstanden for forbrytelsen, under del 1 av art. 122 i straffeloven i Russland, er bare HIV-infiserte og HIV-infiserte pasienter. Se: Criminal Law Course. Spesialdel: lærebok. for universiteter / ed. GN Borzenkova, V.S. Komissarov. M., 2002. T. 3. S. 197 (forfatter - lektor V.I. Zubkov).

Den objektive siden av infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon (del 2 - 4 i artikkel 122 i straffeloven i Russland) er preget av en handling i form av handling eller manglende handling, en konsekvens i form av infeksjon av offeret og et årsakssammenheng mellom dem. Disse corpus delicti er konkrete og har blitt gjennomført siden starten av konsekvenser i form av en infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon. Infeksjon i dette tilfellet betyr at offeret er infisert uansett hvor lenge inkubasjonstiden av sykdommen varer og når sykdommen forårsaket av hiv forekommer.

Infeksjonsmetoder kan være forskjellige og avhenger av overføringsmekanismen; de sammenfaller på mange måter med måter å sette folk i fare for hiv-infeksjon.

Obligatorisk element i objektivsiden er årsakssammenheng. Hvis det ikke kan fastslås om offeret har inngått nøyaktig fra de tiltaltes handlinger eller utelatelser, kan den sistnevnte påtales under del 1 i art. 122 i straffeloven i Russland for bevisst risiko for å bli smittet av hiv.

Den subjektive siden av forbrytelsene i del 2, 3 i art. Straffelovens § 122, karakterisert ved skyld i form av direkte eller indirekte hensikt, samt uforsiktighet i form av kriminell frivolitet.

Den subjektive siden av kriminaliteten i del 4 av art. Straffelovens § 122, karakterisert ved skyld i form av direkte eller indirekte hensikt eller uaktsomhet i form av levitet eller uaktsomhet.

--------------------------------
Samtidig i naturvitenskap er det vanligste meningen at denne forbrytelsen kun kan begås gjennom uaktsomhet. Tillat forsettlig form i sammensetningen, som fastsatt av del 4 av art. Straffelovens § 122 fortsetter vi fra tolkningen av del 2 av art. Straffelovens § 24, samt fra det faktum at normen for ansvar for hiv-infeksjon er spesiell i forhold til normer for ansvar for helsefare.

Emnet for forbrytelsene i del 2, 3 i art. 122 i straffeloven i Russland, er en sane person som har fylt 16 år og er klar over at han har HIV-infeksjon. Emne spesiell.

Emnet for forbrytelsen i del 4 av art. Straffelovens § 122, - spesiell; en person som i henhold til yrke eller stilling er forpliktet til å følge visse faglige sikkerhetsstandarder.

I del 3 i art. 122 i straffeloven i Russland inneholder en kvalifisert sammensetning av infeksjon av en annen person med en HIV-infeksjon av en person som visste at han hadde sykdommen. Tegn som styrker ansvaret er de spesielle egenskapene til offeret: Foreleggelse av en forbrytelse mot to eller flere personer eller påkjenning av en forbrytelse mot en bevisst mindreårig.

I fotnoten til artikkelen blir kommentert, gir loven et spesielt ikke-rehabiliterende grunnlag for unntak fra strafferettslig ansvar for forbrytelser etter § 1 og 2 i art. Straffelovens § 122. Betingelsene for fritak er:

a) spesielle egenskaper ved kriminalitetens gjenstand, som bare står for en hiv-smittet person; fritak for ansvar for friske personer (ansatte i medisinske institusjoner) på grunnlag av notatet i spørsmålet er umulig;

b) rettidig, dvs. Gjerningsmannen pre-handling, før gjerningsmannens handlinger, om infeksjonens tilstedeværelse og om faren for å treffe HIV;

c) frivillig (dvs. bevisst og eksplisitt uttrykt uten tvang, vold eller bedrag) offerets samtykke til å ta tiltak som skaper risiko for å bli smittet med hiv.

Ifølge bokstavelig fortolkning av notatet er ansvaret for lovbrukerens ansvar unntak fra strafferettslig ansvar i nærvær av de angitte vilkårene. En person er unntatt fra ansvar på grunnlag av denne bestemmelsen, uavhengig av forholdet mellom voldsmannen og offeret etter påkjenning av forbrytelsen (vennlig eller konflikt).

En annen kommentar til artikkel 122 i straffeloven i Russland

1. Den objektive siden av en forbrytelse uttrykkes i etableringen av en reell trussel om at en annen person er smittet med hiv. Metoden for å begå en forbrytelse påvirker ikke kvalifikasjonen, det bestemmes av metoden for å sprede immunbristviruset: gjennom samleie, gjennom blodet i prosessen, for eksempel dets transfusjon, etc.

2. Et lovbrudd anses å være gjennomført fra det øyeblikket en annen person er utsatt for å bli smittet med hiv.

3. Den subjektive siden av kriminaliteten er preget av skyld i form av direkte hensikt.

4. Faget av en forbrytelse er en person som har fylt 16 år. Fare for infeksjon med denne sykdommen kan skape ikke bare de syke og smittet med hiv, men også for eksempel medisinske fagfolk.

5. Begynnelsen av konsekvenser i form av infeksjon av en annen person med en HIV-infeksjon er anerkjent som kvalifiserende tegn (del 2 i artikkel 122); Kriminaliteten i dette tilfellet er preget av skyld i form av hensikt (direkte eller indirekte) eller uaktsomhet (vanligvis frivolitet).

6. I del 3 i art. 122 gir strafferettslig ansvar for HIV-infeksjon av en person som visste om forekomsten av denne sykdommen hos to eller flere personer eller en mindreårig.

Den føderale loven av 29. februar 2012 N 14-FZ fra artikkelenes tekst utelukker en indikasjon på kunnskapen om den lille alderen til offeret. Men hvis gjerningsmannen ikke skjønte at offeret ikke var 18 år, ville det fortsatt ikke være mulig å pålegge kvalifikasjonsattributtet i spørsmålet. Kort historien påvirker således ikke bruken av anvendelse av artikkel 3 i art. 122.

7. Gjenstanden i forbrytelsen i del 4 i art. 122, kan bare være en person som er profesjonelt assosiert med behandling eller omsorg for de smittede eller infiserte med HIV, kvittering og lagring av blod. Feilen til personen er preget av uaktsomhet.

Artikkel 122. Infeksjon med HIV

1. Bevisst plassering av en annen person i fare for å bli smittet med hiv -
straffes med begrensning av frihet i inntil tre år, eller med tvangsarbeid i opptil ett år, eller arrestere i opptil seks måneder, eller fengsel i opptil ett år.

2. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon av en person som visste at han hadde sykdommen -
straffes med fengsel for begrepet opptil fem år.

3. Lovgivningen fastsatt i del to av denne artikkelen, begått mot to eller flere personer eller mot en mindreårig,
straffes med fengsel for begrepet opptil åtte år med fratatt rett til å holde bestemte stillinger eller å delta i bestemte aktiviteter i opptil ti år eller uten det.

4. Infeksjon av en annen person med HIV-infeksjon på grunn av feilaktig ytelse av en persons yrkesoppgaver -
straffes med tvangsarbeid i opptil fem år med berøvelse av retten til å okkupere bestemte stillinger eller engasjere seg i visse aktiviteter i opptil tre år eller med frihetsberøvelse i opptil fem år med fratatt rett til å holde visse stillinger eller delta i bestemte aktiviteter i opptil tre år.

Merk. Personen som begikk de handlinger som er fastsatt i første eller andre del av denne artikkelen, er unntatt fra strafferettslig ansvar dersom en annen person som er i fare for å være smittet eller smittet med hiv, har blitt advart om den første persons sykdom og frivillig ble enige om å iverksette tiltak som skapt fare for infeksjon.

Kommentar til artikkel 122 i straffeloven i Russland

1. Den objektive siden av en forbrytelse uttrykkes i etableringen av en reell trussel om at en annen person er smittet med hiv. Metoden for å begå en forbrytelse påvirker ikke kvalifikasjonen, det bestemmes av metoden for å sprede immunbristviruset: gjennom samleie, gjennom blodet i prosessen, for eksempel dets transfusjon, etc.

2. Et lovbrudd anses å være gjennomført fra det øyeblikket en annen person er utsatt for å bli smittet med hiv.

3. Den subjektive siden av kriminaliteten er preget av skyld i form av direkte hensikt.

4. Faget av en forbrytelse er en person som har fylt 16 år. Fare for infeksjon med denne sykdommen kan skape ikke bare de syke og smittet med hiv, men også for eksempel medisinske fagfolk.

5. Begynnelsen av konsekvenser i form av infeksjon av en annen person med en HIV-infeksjon er anerkjent som kvalifiserende tegn (del 2 i artikkel 122); Kriminaliteten i dette tilfellet er preget av skyld i form av hensikt (direkte eller indirekte) eller uaktsomhet (vanligvis frivolitet).

6. I del 3 i art. 122 gir strafferettslig ansvar for HIV-infeksjon av en person som visste om forekomsten av denne sykdommen hos to eller flere personer eller en mindreårig.

Den føderale loven av 29. februar 2012 N 14-FZ fra artikkelenes tekst utelukker en indikasjon på kunnskapen om den lille alderen til offeret. Men hvis gjerningsmannen ikke skjønte at offeret ikke var 18 år, ville det fortsatt ikke være mulig å pålegge kvalifikasjonsattributtet i spørsmålet. Kort historien påvirker således ikke bruken av anvendelse av artikkel 3 i art. 122.

7. Gjenstanden i forbrytelsen i del 4 i art. 122, kan bare være en person som er profesjonelt assosiert med behandling eller omsorg for de smittede eller infiserte med HIV, kvittering og lagring av blod. Feilen til personen er preget av uaktsomhet.

En annen kommentar til artikkel 122 i straffeloven i Russland

1. Denne artikkelen, etter vår mening, gir tre separate forbrytelser. For det første er det forsettlig tilførsel av en annen person til risikoen for HIV-infeksjon (del 1 i artikkel 122). For det andre snakker vi om infeksjon av en annen person med en HIV-infeksjon av en person som visste om forekomsten av denne sykdommen i ham (del 2, 3). For det tredje er ansvaret mulig for en person som har smittet en annen person med HIV-infeksjon på grunn av uaktsomhet av deres faglige plikter.

2. Kriminalisering av trusselen mot infeksjon kan godt forklares av den økte faren for denne sykdommen, som til nå er uhelbredelig og fører til døden.

3. På den objektive siden medfører bevisst å sette i fare for infeksjon at gjerningsmannen ved sine handlinger skaper virkelige forhold under hvilke det er fare for at en annen person blir infisert med HIV-infeksjon. Corpus delicti av denne typen kalles forkortet i strafferettssteorien og anses faktisk fullført på forberedelsesstadiet. Vi kan snakke om samleie uten verneutstyr, bruk av ikke-sterile medisinske instrumenter, disponible sprøyter til injeksjon av legemidler.

4. Den subjektive siden av kriminaliteten, under artikkel 1 i Art. Straffelovens § 122, er preget av direkte hensikt. Videre er gjerningsmannen klar over kunnskapen om å sette en annen person i fare for infeksjon. Motivet og hensikten er ikke viktig for kvalifisering, men tas i betraktning ved straffefeil.

5. En forbrytelse er en generell, fysisk sane person som har fylt 16 år. I dette tilfellet refererer dette ikke bare til personen som visste om tilstedeværelsen av HIV-infeksjon eller som lider av denne sykdommen, men også til enhver annen person som er klar over forekomsten av HIV-infeksjon i faget og forsettlig utfører farlige handlinger (gjør injeksjoner med en sprøyte fra en pasient til andre rusmisbrukere, organiserer promiskuøs sex, etc.).

6. I henhold til del 2 i art. Straffelovens § 122, corpus delicti er materiell, anses det å være fullført når offeret er infisert med HIV-infeksjon, og det er en årsakssammenheng mellom gjerningsmannens handlinger og konsekvensene. Den subjektive siden i dette tilfellet er preget av en forsettlig og hensynsløs form for skyld. Men det er utelukket oppdrag av en forbrytelse av uaktsomhet. Den skyldige personen virker oftest med likegyldighet eller frivolitet.

7. Faren for en forbrytelse er en spesiell, fysisk, sane person som har fylt 16 år og som visste at han hadde HIV-infeksjon.

I henhold til artikkel 3 nr. Straffelovens § 122, vil forbryteren bli innført hvis han infiserer to eller flere personer eller mindreårige (se kommentarene til straffelovens artikkel 121).

8. Det spesielle emnet vil være ansvarlig i henhold til del 4 i art. Straffelovens § 122. Vi snakker om en person som feilaktig oppfylte hans faglige plikter og tillot infeksjon i denne forbindelse. Dette gjelder hovedsakelig for medisinske arbeidere, arbeidere på blodtransfusjonsstasjoner, som ofte opptrer frivoløst eller uforsiktig (de steriliserer medisinsk verktøy sterkt, bruker engangssprøyter, etc.).

9. Artikkel 122 er supplert med et notat som angir grunnlaget for unntak fra strafferettslig ansvar. Poenget er at personen som begikk handlingene som er gitt i del 1 eller 2 i denne artikkelen, er unntatt fra strafferettslig ansvar dersom en annen person som er utsatt for infeksjon eller er smittet med hiv, har blitt advart omgående denne sykdommen og frivillig enige om å ta tiltak som skapte faren for infeksjon. Samtidig bør det klart fastslås at samtykke fra offeret til oppdrag av handlinger som skaper faren for infeksjon, eller det som fører til slik, gis ved hjelp av fri vilje.

Ansvar for forsettlig HIV-infeksjon - Artikkel 122 i straffeloven i Russland

HIV er en av de verste diagnosene du ikke vil at noen skal møte. I verden dør tusenvis av mennesker hvert år. De som vet om denne sykdommen førstehånds og blir tvunget til å leve og kjempe med det, gjør det på forskjellige måter.

Noen begynner å engasjere seg i veldedighet, skape senter og midler for det samme som de. Andre, etter å ha lært om sin forferdelige diagnose, lukker seg fra samfunnet og leder en ganske bortgjemt livsstil, eller til og med avgjør kontoer med livet.

Vel, det er folk som ikke klarer å takle denne sykdommen, begynner å vise skremmende grusomhet, hevn på friske mennesker, smitte dem.

I dag skal vi snakke om ansvaret som er gitt under artikkelen om HIV-infeksjon.

Artikkel 122 i straffeloven om HIV-infeksjon

Ansvar for å infisere en annen (sunn) person med HIV-infeksjon skjer i henhold til straffelovens artikkel 122. La oss se nærmere på alle deler av denne artikkelen:

Første del. Å sette (bevisst) en annen person inn i en situasjon som bærer faren for direkte infeksjon med en infeksjon som HIV.

Del to. Infeksjon av sykdommen av en person som visste at han var syk selv.

Del tre Kriminell handling, vurdert i den andre delen av denne artikkelen, men som allerede er forpliktet i forhold til to eller flere personer, eller i forhold til en person som ennå ikke har fylt flertallet.

Del fire. Infeksjon av en annen person med hiv på grunn av utilstrekkelig oppfyllelse av deres direkte plikter som tilbys av yrket.

Merk. Det er tilfeller der en person som har vært utsatt for infeksjon (del 1) eller en person som allerede har blitt smittet med denne infeksjonen (del to), ble informert på forhånd om at den første personen har HIV, og frivillig ble enige om å forplikte seg handlinger som forårsaket infeksjonen eller skapt sin fare. I slike tilfeller har personen som begikk handlingen, vurdert i de to første delene av art. Den 122., fra strafferettslig ansvar for HIV-infeksjon vil bli utgitt.

kommentar

Den særegne kriminelle ansvar, ifølge ovennevnte artikkel, er at begge er vurdert i art. Den 122. Sammensetningen av kriminell handling er fullført.

Emnet for en kriminell handling som behandles i første del av denne artikkelen, kan være absolutt enhver person som er i stand til å sette en annen person i en farlig situasjon, som et resultat av hvilken sistnevnte kan være smittet med HIV-infeksjon. For eksempel kan forhandleren i dette tilfellet være forhandler av narkotika.

Emnet for en kriminell handling som anses i den andre og tredje delen av denne artikkelen kan ganske enkelt være en virusbærer. Og i fjerde del av denne artikkelen kan emnet være enhver som er ansvarlig for lagring av et biomateriale infisert med dette farlige viruset.

Også i denne delen som emne inngår en person som ikke overholder sine forpliktelser for riktig drift av spesiell honning. utstyr som lett kan bære infeksjonen.

Den første delen av denne artikkelen snakker om kriminelt ansvar for å sette en annen person i en situasjon der sannsynligheten for å bli smittet med hiv er høy.

De vanligste måtene for å overføre en slik farlig infeksjon er:

blodtransfusjon eller samleie uten passende beskyttelsesmidler, samt bruk av utilstrekkelig steril sprøyte (eller ikke-engangssprøyte), utilsiktet kontakt med skadede områder av kroppen (samme riper eller åpne sår).

Det bør bemerkes og til og med understreke at HIV-infeksjon ikke kan overføres via luft, så vel som av husholdninger eller andre ikke-sex-kontakter. Og i en lignende kommunikasjon av en HIV-smittet person med de andre i strukturen av en kriminell handling, betraktet i denne artikkelen, nei.

Den subjektive siden av kriminelle handlinger som anses i de tre første delene av denne artikkelen kan være både direkte og indirekte hensikt.

Men det er nødvendig å ha et bevist faktum at gjerningsmannen visste at han selv er en bærer av denne infeksjonen. En fest i gjenstand for en kriminell handling, betraktet i del fire av denne artikkelen, er hensynsløs skyld, uaktsomhet.

I den tredje delen av denne artikkelen er det to attributter som kvalifiserer denne kriminelle handlingen. nemlig:

a) forplikte det i forhold til to eller flere personer

b) begå det i forhold til en person under flertallet.

Separat skal det bemerkes at disse tegnene ikke bare er relatert til å sette en person eller flere mennesker i en gunstig situasjon for infeksjonen med immunbristviruset.

Festen av emnet for de handlinger som er omtalt i artikkel 122nd, i sin andre og tredje del, er både uforsiktighet (uaktsomhet eller frivolitet) og hensikt.

Men i det andre tilfellet, hvis hensikten (direkte eller indirekte) er etablert, vil den forbudte kriminaliteten bli kvalifisert etter andre artikler (ikke under 122.) straffeloven.

På den subjektive siden involverer en handling uaktsomhet i form av levitet eller uaktsomhet. Disse artiklene, avhengig av alvorlighetsgrad, kan være: 112, 111, 105 eller 115.

Det er et notat om at artikkelen blir kommentert, i henhold til hvilke unntaksbetingelser som er fastslått, ved forekomsten av hvilken skylden til den handling som anses i de to første delene i artikkel 122nd, kan unngås fra strafferettslig ansvar.

Corpus delicti

Den kriminelle handling som anses av oss anses som ferdig i øyeblikket når den personen som er skyldig i det, ved sine direkte handlinger, har satt en sunn person som er utsatt for infeksjon eller allerede har smittet ham med HIV-infeksjon.

Med andre ord gir 122-artikkelen ikke en kvalifiserende corpus delicti for HIV-infeksjon.

Det er verdt å merke seg at emnet i det første mulige tilfellet (del 1 av 122 artikkelen) ikke kan lide slik en forferdelig sykdom, men samtidig kan han skyve en sunn person under infeksjonen.

For eksempel kan en narkotikahandel være et emne i dette tilfellet, og tilbyr en person som allerede er avhengig av et stoff for å bruke en sprøyte til injeksjon.

I slike tilfeller er gjerningsmannen alltid fullt klar over all ulovlighet av hans handlinger, og en slik handling er tilsiktet.

For de resterende tre delene av artikkelen vi vurderer, blir grusomheten ansett fullført på tidspunktet for sykdommen til den berørte personen med HIV-infeksjon. Hvis det var infeksjon av en person som ennå ikke har fylt flertallet, vil en slik sammensetning allerede være kvalifisert.

Det er også verdt å merke seg en annen funksjon av kriminaliteten vi vurderer, som består i sammensetningen. I fjerde del av artikkel 122 refererer sammensetningen til borgere som smitter andre med hiv på grunn av uaktsom ytelse av de plikter som er tildelt dem i kraft av sitt yrke.

Disse er vanligvis medisinsk personell, laboratoriearbeidere gjør tester eller mottakere i blodbanker.

I slike tilfeller blir handlingen vanligvis ansett begått av uforsiktighet.

Bevisproblemer

Hvis det har vært tilfelle av forsettlig HIV-infeksjon, er det nødvendig å kontakte de rettshåndhevende myndighetene med en erklæring slik at de kan kontrolleres for denne infeksjonen og bringe gjerningsmannen til rettferdighet.

Men faktisk, med dette er det ofte vanskeligheter, på grunn av at mange bærere av denne smitten selv ikke engang mistenker for sin tilstedeværelse.

I tillegg tror ikke narkotikaavhengige eller de som har promiskuøst sex, som (eller ikke vet) om hvem som kan smitte dem. Vi har allerede nevnt at en helt sunn narkotikahandel, og en av deres mange partnere, også kan bidra til infeksjonen.

Generelt, å finne synderen i slike situasjoner er veldig, veldig vanskelig. Og straffen for infeksjon av uskyldige mennesker i mellomtiden fortsetter.

For å bringe en angriper til rettferdighet i henhold til artikkel 122, del 2 og del 3, er det nødvendig å bevise intentionality av sin handling. For å gjøre dette er det nødvendig å fastslå at han visste om sin sykdom i god tid før sin forekomst.

Som bevis kan du bruke eller vitnesbyrd om tidligere partnere, muligens allerede smittet, samt personer fra miljøet til gjerningsmannen som ikke har noen interesse i dette tilfellet.

På anmodning fra anklagemyndigheten eller rettsmyndigheten kan du få medisinsk bevis på at gjerningsmannen visste at han hadde hiv.

Kriminalkvalifisering

Den kvalifiserte typen kriminell handling vi vurderer er infeksjon av en sunn person av en smittet person som visste at han har denne infeksjonen.

En slik handling karakteriseres som regel ikke bare ved direkte handlinger, men også ved inaktivitet av en person som vet om sin sykdom.

En særlig kvalifisert type av denne kriminelle handling er infeksjon av flere friske individer samtidig eller infeksjonen av personer som ennå ikke har nådd flertallet. Følgelig vil straffer for slike HIV-smitte være strengere og signifikante.

ansvar

Artikkel 122 i straffeloven i Russland, avhengig av omstendighetene i den kriminelle loven under vurdering, gir følgende straff:

 1. For det faktum at en person bevisst legger en annen person i en situasjon som bærer faren for sin direkte infeksjon med en slik infeksjon som HIV:
 • begrensning av malefactor i frihet - til tre år;
 • tvangsarbeid - opp til ett år;
 • anholdelsen av angriperen - inntil seks måneder
 • fengsel - maksimalt ett år.
 1. For bevisst å infisere en annen person med denne sykdommen:
 • deprivasjon av frihetens mannfaktor - opptil fem år.
 1. For en kriminell handling som behandles i den andre delen av denne artikkelen, men begått i forhold til to eller flere personer, eller i forhold til en person som ikke har oppnådd en alder av flertall:
 • mangel på mannfaktoren av frihet - opptil åtte år;
 • forbudet mot en dømt person til å engasjere seg i en bestemt type aktivitet eller å okkupere en bestemt stilling for ham - opp til ti år.
 1. For å infisere en annen person med hiv på grunn av feilaktig ytelse av de pliktene som er tildelt av gjerningsmannens yrke:
 • deprivasjon av frihetens mannfaktor - opptil fem år;
 • tvangsarbeid - også opptil fem år;
 • forbudet mot en dømt person til å engasjere seg i en bestemt type aktivitet eller å oppta en viss stilling for ham - opp til tre år.

Brakt for retten

Hvis vi snakker om de to første delene av straffelovens artikkel 122, kan ansvaret unngås under visse omstendigheter. Dette fremgår av notatene til denne artikkelen.

Vi snakker om en situasjon hvor en person som ble plassert i forhold som kunne føre til infeksjon, eller en allerede smittet person, ble informert på forhånd om at en annen person hadde HIV.

Og samtidig var det selvsagt (uten tvang av noen) enige om fullt bevisste handlinger, som senere ble årsaken til infeksjonen eller skapt faren for denne smitte.

I et slikt tilfelle vil personen som begikk de handlinger som anses i de to første delene av det 122. artikkel om straffens ansvar, bli utgitt.

konklusjon

Til dags dato er det ganske mange tilfeller i retten praksis av straffesaker som involverer tilfeller av HIV-infeksjon, med en massiv og forsettlig.

Blant slike tilfeller, selv bevisst bruk av infisert blod på rekkverk i undergrunns- eller dørhåndtakene i kjøretøy.

Og det kan ikke annet enn forbløffe, det er at ganske sosialt vellykkede mennesker blir tatt i retten for disse forbrytelsene, og de ser til og med helt helt friske ut. Mens alle frykter for det meste folk som står på de nedre rungene i den sosiale stigen.

Du kan beskytte deg mot forsettlig infeksjon ved å ta grunnleggende, kjente tiltak for å hindre mulig infeksjon.

I tillegg bør medisinsk personell overvåkes nøye under bloddonasjon eller testing for å utelukke gjenbruk av en engangsnåle. Og også du bør ikke komme nær mennesker som du ikke vet godt nok, uavhengig av deres status i samfunnet.

Artikkel 122 i straffeloven. HIV-infeksjon

HIV er en veldig forferdelig diagnose og trussel mot vårt samfunn. Hvert år dør hundrevis eller tusenvis av mennesker av aids. Det er derfor artikkel 122 i straffeloven i Russland sier sanksjoner for de som visste om deres sykdom og bevisst utsatt faren for å infisere andre borgere. Medarbeidere av medisinske institusjoner kan også holdes ansvarlige for denne grusomheten hvis de i løpet av sin faglige virksomhet tillot sunne mennesker å bli smittet med hiv.

hoved~~POS=TRUNC

Hver person vet at HIV ikke kan helbredes og fører til døden til en person, fordi immuniteten er så svak at den ikke blir i stand til å kjempe alene, selv med forkjølelse. Derfor er gjenstanden for denne kriminaliteten ikke bare helse, men også menneskeliv.

Det er juridisk definert at ansvaret for gjerningsmannen, som vet om sin sykdom, kommer når han har smittet en annen person med et virus eller setter den sistnevnte i fare for å få hiv. Dette er angitt i straffelovens artikkel 122. Hvis en smittet person har samleie med en sunn person, setter han dermed stor risiko. Men dette vil bli betraktet som en forbrytelse bare hvis den sistnevnte ikke visste om sykdommen til sin partner, og gjerningsmannen skjulte sin diagnose av personlige grunner.

Eksisterende problemer

Dessverre, men i praksis er det veldig vanskelig å bevise sammensetningen av kriminaliteten og bringe den smittede personen til retten. Faktisk er mange mennesker med hiv-status i de fleste tilfeller ikke klar over diagnosen deres og vil finne ut om det under en tilfeldig undersøkelse. I tillegg kjønnsarbeidere og folk som bruker medisiner, spør aldri hvem av partnere og bekjente kunne smitte dem med denne sykdommen. Dermed fortsetter infeksjonen av friske mennesker med straffrihet.

struktur

Corpus delicti er dannet bare hvis gjerningsmannen visste om sin sykdom på forhånd og ikke advarte en annen person om det. Det spiller ingen rolle her om en sunn person er infisert eller ikke. Kriminaliteten anses som komplett når en annen person er truet av infeksjon. Dette er angitt i artikkel 122 i Russlands straffelov. Corpus delicti i dette tilfellet vil være som følger:

 • emne (bare sane borger, hvis alder er minst 16 år);
 • objektet er den menneskelige helse som angriperen angriper;
 • Den subjektive siden av gjerningen er uttrykt i direkte hensikt når hivbæreren ønsker å infisere en annen person med dette viruset eller håper at dette ikke vil skje, men fortsatt gjør kriminelle handlinger på egen lunskap eller behandler det med likegyldighet;
 • Målsiden manifesterer seg i å sette en sunn person i fare for HIV-infeksjon eller infeksjon med et virus (seksuelt, gjennom en sprøyte til injeksjon).

Hvis sykdommen ble overført til en person gjennom blod under en operasjon eller behandling i en medisinsk institusjon, bør ansatte i denne organisasjonen holdes ansvarlig for dette. Straffen for tjenestemenn som har smittet sunn folk med hiv, er fastsatt i artikkel 122 i Russlands straffelov.

Setter i fare

Hvis en person var oppmerksom på at han var HIV-positiv, men til tross for dette hadde han sex med en sunn, uvitende om partnerenes diagnose. Det betyr at den smittede borger begikk den grusomhet som straffelovens artikkel 122 fastsetter for sanksjoner.

Den angitte kriminelle handlingen utføres alltid skyldig bevisst. Tross alt vet angriperen på forhånd at han kan infisere en annen person med HIV-infeksjon, men gjør fortsatt sine ulovlige handlinger. For eksempel bruker den en enkelt nål med den til å injisere eller gå inn i seksuell kontakt uten beskyttelse.

Artikkel 122, straffelovens del 1, inneholder sanksjoner for hiv-smittede personer som visste om diagnosen deres, men rapporterte ikke det til friske mennesker som de hadde nært forhold til eller brukte vanlige midler til å bruke narkotika og dermed sette dem i fare virusinfeksjon.

Hva sier loven?

Straffen for å sette offeret i fare for infeksjon eller HIV-overføring finnes i artikkel 122 i straffeloven i Russland. Det er umulig å være uenig med kommentarer. Faktisk, i dette tilfellet er faren ikke bare helse, men også livet til friske mennesker som ikke er bærere av hiv. Del 1 av denne artikkelen handler om bevisst å bli smittet med HIV.

Emnet for forbrytelsen i den andre delen av art. Straffelovens § 122 vil bare være den personen som er bærer av viruset. Med andre ord, en hiv-smittet person som kjenner sin diagnose og har inngått seksuell kontakt med en sunn person og har smittet ham, vil være ansvarlig for loven, men bare hvis partneren ikke mistenkte at skyldige var syke.

En alvorlig straff venter en angriper hvis han har smittet flere personer eller en mindreårig med et virus. For dette kan skyldige vente på straff på åtte års fengsel.

Det skal også bemerkes at tjenestemannen, gjennom hvilken feil en sunn person ble smittet med hiv, vil være ansvarlig for sine kriminelle handlinger i henhold til loven.

Analyse av artikkel 122 i straffeloven i Russland

Denne handlingen anses å være fullført i øyeblikket da gjerningsmannen, ved sine kriminelle handlinger, truet med å infisere en sunn person eller smittet ham med hiv. Med andre ord kan det sies at denne artikkelen har flere kvalifiserende komposisjoner av grusomhet.

I det første tilfellet kan motivet være en person som ikke lider av denne diagnosen, men skyver sin handling under infeksjon med et virus av en sunn person. For eksempel, i tilfeller der forhandleren tilbyr narkomanen som skal injiseres med en sprøyte som allerede er brukt av en smittet statsborger. Samtidig er gjerningsmannen fullstendig klar over hans handlingers feil. Denne handlingen er alltid gjort bevisst.

Den andre, tredje og fjerde del av straffelovens artikkel 122 inneholder straff for å overføre viruset til en sunn person. Kriminaliteten her vil være over i øyeblikket da offeret har blitt syk med hiv.

Hvis et virus har blitt smittet av flere personer eller en mindreårig, vil grusomheten ha en spesiell kvalifiserende sammensetning.

Den fjerde delen av denne artikkelen inneholder bare straff for de personer som i løpet av deres direkte faglige oppgaver tillot en sunn person å bli smittet med hiv. Lov i dette tilfellet anses uforsiktig.

sanksjoner

I tilfelle at en skyldig person ved sine handlinger setter en sunn person i fare for å få hiv, vil han bli straffet i form av:

 • begrensninger på frihet i en periode på opptil tre år;
 • fengsel opp til et år
 • arrestere opptil 6 måneder;
 • Gjennomføring av tvangsarbeid (kun opptil ett år).

Disse sanksjonene er fastsatt i artikkel 122 i straffeloven i Russland. HIV-infeksjon av en borger er straffbart og er regnet som en forbrytelse. Straffen for gjerning kan nå opptil fem år på isolasjonssteder fra samfunnet.

I tilfelle at en smittet person som kjente til diagnosen, ble skadet flere personer eller tenåringer, står han opp til 8 år i fengsel. Retten har også rett til å tildele ytterligere sanksjoner til angriperen.

Hvis gjerningsmannen var en ansatt i en medisinsk organisasjon og tillot viruset å smitte en person på grunn av dårlig ytelse av de plikter som er tildelt ham, vil han bli straffet med:

 • Gjennomføringen av tvangsarbeid (opptil 5 år) kan også gi ytterligere sanksjoner i form av forbud mot å engasjere seg i visse aktiviteter;
 • isolasjon fra samfunnet i en periode på opptil fem år.